tirsdag 12. oktober 2010

Støtt opp!


Et av de nye kriteriene for tildeling av midler er andel av befolkningen over 16 år med høyere utdannelse. Sammen med andre kriterier som vektlegges i forbindelse med rammefinansiering bidrar dette til at mange kommuner taper millionbeløp fra 2011. Selv om det finnes overgangsordninger vil dette på sikt føre til mye mindre midler til barnehagene, og i egen kommune vil vi miste 13 millioner, nesten 1 million for hver barnehage.

Setter pris på alle som går inn på denne siden på Facebook og lese mer -og aller helst legger seg til i gruppen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar